Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Bolig / Boligtilskudd til etablering
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
BOLIGTILSKUDD TIL ETABLERING  

Boligtilskudd til etablering er en statlig ordning som finansieres gjennom Husbanken og forvaltes av kommunen. Boligtilskudd til etablering kan kombineres med andre ordninger, som for eksempel startlån, og tilskuddet avskrives med 5 % av opprinnelig beløp hvert år etter utbetalingsdato.

Boligtilskudd til etablering kan gis ved:
• Kjøp av ny eller brukt bolig
• Oppføring av egen bolig

Hvem kan tilskuddet omfatte:
• Husstander med svak økonomi
• Funksjonshemmede
• Vanskeligstilte med boligbehov

Søknad og saksgang:
Søknad om boligtilskudd til etablering sendes til servicetorget eller til boligkontoret i enhet Helse og familie. Tildeling skjer etter delegering fra rådmannen, og søknader blir som hovedregel rådgivende behandlet i kommunens Bolig og husbankteam

Sist oppdatert: 13.08.2012

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon:
72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Boligkontoret
Telefon:
72 48 32 70

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558