Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Barnehage og skole / PP-tjenesten
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
PP-tjenesten i Orkdal og Agdenes kommuner  

 

 Kommunev?pen   PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er en kommunal tjeneste  med hjemmel i Opplæringsloven.
Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og grunnskole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn/elever med spesielle behov. Den har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring.  

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Opplæringsloven krever sakkyndig vurdering i flere tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:

  • spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
  • fremskutt eller utsatt skolestart 
  • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten 
  • behov for tegnspråkopplæring 
  • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Ta kontakt tidlig! Ring eller send oss en e-post.

Personalet ved PP-tjenesten har taushetsplikt, og alle tjenester er gratis.

Sist oppdatert: 09.10.2015

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal rådhus
Allfarveien 5

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon:
72 48 30 00
Fax: 72 48 33 70

Leder: Mona-Iren Ebbesen

E-post: ppt@orkdal.kommune.no

Iluustrasjon: solsikke

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558