Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Natur og Miljø
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
NATUR OG MILJØ  
Miljøfyrtårn
Orkdal kommune har sertifisert alle sine enheter gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. For å holde sertifikatet vedlike må enhetene hele tiden bli mer miljøvennlige i forhold til innkjøp, bruk av energi med mer. Les mer om miljøfyrtårn på miljofyrtarn.no.
 Miljøfyrtårn

Ytre miljø: Gjennom arbeidet med Orkdal 2040, Samfunnsdelen av kommuneplanen, Klima- og energiplan og Strandsoneplan vil Orkdal kommune forbedre seg i arbeidet for miljøet.

Det er Hovedutvalg forvaltning som styrer utslippsaker og forurensingssaker i Orkdal kommune. Plan og forvaltning administrerer utvalget.

Opplysninger om biologisk mangfold i Orkdal finnes på Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase. Du finner mer informasjon om biologisk mangfold generelt på egen side (lenke i høyre kolonne).
Lokalbefolkningen oppfordres til å registrere funn av planter, pattedyr, amfibier, småkryp, sopp og lignende gjennom artsobservasjoner.no.


Kulturminner
I Kulturminneåret 2009 startet Orkdal kommune arbeidet med å registrere kommunens kulturminner i en felles database. Se mer informasjon på egen side (lenke i høyre kolonne)

 Hjortdalshytta
Sist oppdatert: 26.03.2014

Naturbilder fra Orkdal

Foto: Christian Bonvik

Kontakter for natur og miljøspørsmål:

Naturforvaltning:
Orkla landbruk 
Telefon: 72 49 51 00
Orkla landbruk

Miljø, forurensning, avfall, utslipp:
Plan og forvaltning
Atle Wormdal
Telefon: 72 48 32 44
postmottak@orkdal.kommune.no 

Ved akutt forurensning/kriser:
Kommunens toppledelse.
Tlf sentralbord: 72 48 30 00

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558