Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Barnevern
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Velkommen til barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun   

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp til rett tid. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester, og alle henvisninger til paragrafer (§) viser til denne loven.

Hvem får hjelp av barneverntjenesten:
Det er ulike grunner til at barn og familier i perioder av livet trenger hjelp fra barnevernet, og det varierer hvor lenge disse har behov for hjelp.

Barneverntjenesten driver mye forebyggende arbeid, og samarbeider derfor med flere. Blant annet er vi en del av familiesentrene, og har representanter i tverrfaglig team ved alle skoler og barnehager. Barneverntjenesten deltar også i tverrfaglige og forebyggende team i kommunene.  

Barneverntjenesten i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun er samorganisert og holder til i Orkdal rådhus. Teamet vårt er satt sammen av barnevernspedagoger, førskolelærere og sosionomer.

Sist oppdatert: 05.07.2016

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
7300 Orkanger 
Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger 

Telefon: 72 48 30 00
Mottakstelefon:  906 32 591
E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no

Barnevernvakt: 02800
(Mellom kl. 15.30 og 08.00
Sommertid 15.00 og 08.00)

Enhetsleder:
Tom Døsvik

Tom Døsvik

Telefon: 72 48 31 54
Mobil: 952 63 849
E-post: tom.dosvik@
orkdal.kommune.no

Ansatte

Vakttelefon for fosterforeldre
Etter ordinær arbeidstid, i helger og høytider
Telefon 466 17 410
(Bufetat Midt-Norge)
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558