Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Bolig / Bostøtte
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
BOSTØTTE  

Bostøtte er en behovsprøvd, statlig støtteordning for deg med lav inntekt og høye bokostnader. Husbanken og kommunene samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, og kommunen eller det lokale NAV-kontoret behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. 
 
Hvem kan søke bostøtte:  
Du kan søke bostøtte om du har fylt 18 år, og du må bo i boligen du søker støtte for.
Studenter uten barn og personer som avtjener førstegangs-/siviltjeneste har ikke rett til bostøtte. Studenter uten barn kan likevel søke dersom de studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering. Foreldre som bor sammen med barn som studerer, mister ikke retten til bostøtte.  Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte. 
 
Inntektsgrenser
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Lenke til: Inntektsgrenser

Hvordan søke bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Lenke til: Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Orkdal kommune.

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen
• hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
• hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
• hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
• hvis boutgiftene endrer seg
• hvis en i husstanden blir student
Lenke til: Melde fra om endringer  

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Lenke til: Klage på vedtak om bostøtte
Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

  Bost?tte 

Sist oppdatert: 17.09.2014

NAV Orkdal
Postadresse:

Postboks 100
7301 Orkanger

Besøksadresse:
Rådhuset, Orkdal

Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 73 43 72 31

E-post: nav.orkdal@nav.no.

Åpningstider:
9.00–15.00.

Telefontid:
08.00-15.30.

Nyttige lenker

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558