Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Plan og forvaltning / Byggesak
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Byggesak  

Byggeregler for mindre hus og mindre tilbygg

Fra 1.juli 2015 ble det innført nye byggeregler for frittliggende bygg under 50 m² på bebygd eiendom og mindre tilbygg under 15 m².

Vi anbefaler å bruke DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) sin veiviser for å få hjelp til å vurdere om et tiltak er søknadspliktig eller ikke. Vi anbefaler også at dere tar kontakt med kommunen om noe er uklart i forbindelse med disse tiltakene.

Merk at nye bygninger og tilbygg som er unntatt søknadsplikt likevel skal meldes til kommunen når de er ferdigstilt. Tiltakene skal meldes på skjema "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt". Skjema for melding

Skal du bygge?

Søknader og henvendelser om byggesak behandles av Plan og forvaltning. Vi tar gjerne imot spørsmål. Vi anbefaler at du avtaler time på forhånd. Ring servicekontoret, telefon: 72 48 30 00.

I de fleste byggesaker må du ha tillatelse før du kan gå i gang. Tillatelse fås gjennom søknad til kommunen. Fra 1.juli 2015 er det nye regler blant annet med hensyn til størrelse/type bygg og avstand fra nabogrense. Se informasjon lenger oppe på siden! 

Byggblanketter finner du på DIBK sine nettsider (Lenke til blankettene).  
Byggesøknader kan også sendes i e-post til postmottak@orkdal.kommune.no Du kan også søke via tjenesten Byggsøk, som kan brukes av alle og er gratis.

Hvor mye kan du bygge på tomten din?

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg med å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din! Prøv den!!

Byggesaker uten ansvarsrett
Ved søknad om enklere byggetiltak på egen eiendom, i tillegg til søknadsbrev husk å legge ved;

  • Gjenpart av nabovarsel
  • Tegninger (plan og fasader)
  • Situasjonskart vanligvis i målestokk 1:500

Vi kan hjelpe deg med kart eller du kan skrive ut selv via kommunes webkart

Sist oppdatert: 29.11.2016

Mer informasjon om  
Utslippstillatelse
Ved innlegging av vann i fritidsbolig eller bolig uten komunalt avløp, må det søkes om utslippstillatelse.
Byggeskikkveileder
Orkdal har egen byggeskikksveileder for boliger. La deg inspirere!
Kommunens kartside
Her kan du skrive ut situasjonskart til søknader. Her finnes også reguleringsplaner og annen nyttig informasjon. Du kan eventuelt lese mer om reguleringsplaner på kommunens planside.
Gebyrer
Her finner du ut hva det koster å behandle søknaden din
Nyttige lenker  

Byggblanketter
Utskriftsbare blanketter fra Direktoratet for byggkvalitet

Byggeregler
Oversikt over byggeregler fra Direktoratet for byggkvalitet

Lenke til skjema fra Statens vegvesen
Søknadsskjema for bl.a. avkjørsels- og dispensasjonssøknader
Avstandserklæring
(Nødvendig når byggverk skal plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter)

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Orkdal Rådhus
Postboks 83
7301 Orkanger

Besøksadresse:
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558