Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Tekniske tjenester / Vann og avløp
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Vann og avløp  
Oppstår feil på kommunale vann- og avløpsinstallasjoner kan teknisk vakt kontaktes hele døgnet på telefon 951 10 100.

Tilknytning til kommunalt ledningsnett
Alt arbeid på utvendige, private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal knyttes til eller er knyttet til kommunalt ledningsnett, MÅ godkjennes på forhånd av kommunen på eget søknadsskjema. Skjemaet må undertegnes av eier samt godkjent entreprenør/ rørlegger som står ansvarlig for arbeidene. Entreprenør/ rørlegger legger ved søknad om ansvarsrett.

Kommunen skal også kontaktes ved annet gravearbeid nær kommunens ledningsnett.
Se kart (lenke i høyre kolonne) for oversikt over ledninger (må betraktes som orienterende), eller ta kontakt.

Vannforsyning
Orkdal kommune har to kommunale vannverk; Ofstad vannverk og Orkdal vannverk. Du finner lenker til mer informasjon om disse i høyre kolonne.

Avløp
Gammelosen renseanlegg, GORA, er hovedrenseanlegget for Orkanger, Fannrem og Gjølme. Det er i tillegg kommunale renseanlegg for de mindre tettstedene i kommunen.

Private avløpsanlegg:
Slamtømming er overført til det interkommunale avfallselskapet HAMOS, som administrerer forhold som gjelder slamtømming/ tømming av septiktanker samt gebyrer. 

Kommunen er fortsatt forurensingsmyndighet, og behandler søknad om utslippstillatelse og søknader om fritak.

Søknad om fritak administreres av kommunen ved Tekniske tjenester.
Søknad om utslippstillatelse rettes til kommunen ved Plan- og forvaltning.
Mer informasjon om teknisk utforming og regelverk angående mindre avløpsanlegg finnes hos Bioforsk (se lenke i høyre kolonne).

I boksene under finner du tjenestebeskrivelser for vann og avløp, nyttige lenker og prisinformasjon.

Sist oppdatert: 29.01.2015

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Vannbruksplan 2015-2016

Hovedplan vann og avløp

Lokal Forskrift for vann- og avløpsgebyr

Hjelp oss å begrense vannforbruket!

Vannlekkasjer og unødvendig bruk av vann gir høyere kostnader i drift av vannverket. Dette er kostnader abonnentene til slutt må betale i fellesskap.

Vi ber abonnentene begrense hagevanning og unngå frosttapping. Vannverket driver aktivt med lekkasjesøking for å unngå at vannet lekker ut før det når vannkranene til abonnenten. En stor del av vannlekkasjene befinner seg på private anlegg. Vi ber derfor abonnentene om å kontakte rørlegger om følgende oppstår:

• Sus i rørene uten at det tappes vann.
• Dårlig vanntrykk når det tappes på flere steder i huset samtidig.
• Toalett som står og renner

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558