Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Helse og omsorg / Legetjenester
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
LEGETJENESTER  

 

Illustrasjonsfoto av lege med stetoskop og ung pasient      Legetjenesten i Orkdal består av tre legesenter; Orkanger legesenter, Fannrem legesenter og Orkdal legesenter.
Den kommunale legetjenesten tar hånd om behandling og forebygging, miljørettet helsevern, samt legevakt.

Legevakten i Orkdalsregionen (LiO) har lokaler ved Orkdal Sjukehus og er felles interkommunal legevakt for Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord. Legevakten har egen hjemmeside. Der kan
du lese om når og i hvilke tilfeller du kan eller må ta kontakt.

Telefon legevakt: 116 117

Fastlege
Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger hvert år. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. 

Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege. Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner. Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunen.

Det at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller mister den legen du hittil har hatt, omfattes ikke av klageadgangen. Dersom du ønsker en lege med fulle lister, må du vente til vedkommende har ledig kapasitet.
Lenke til Helsenorge.no's side for mer informasjon om fastlegeordningen og mulighet til å søke bytte: Fastlege


Sist oppdatert: 17.01.2017

Kontaktinformasjon

Orkanger legesenter
Torgsenteret - Orkanger
Telefon: 72 47 11 50

Fannrem legesenter
Megardsveien 6a - Fannrem
Telefon: 72 48 65 40

Orkdal legesenter
Orkdalsveien 38 - Orkanger
Telefon: 72 48 78 60
e-post: post@orkanger.nhn.no

Legevakt telefon: 116 117
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558