Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Innhold A - Å
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
INNHOLD A - Å  

På denne siden finner du klikkbar, alfabetisk oversikt over innholdet på våre nettsider. 

Finner du feil eller mangler på sidene våre, gi oss gjerne beskjed på e-post til postmottak@orkdal.kommune.no

Sist oppdatert: 18.08.2016

A

Administrasjon

Adopsjon

Arbeidsledig

Arkiv

Avkjørsel fra kommunal veg

Avlasting

Avløp

B

Barnehage
    Evjen barnehage
    Gjølme barnehage
Grøtte barnehage
Orkanger barnehage
Rianmyra barnehage
Årlivoll barnehage

Barnevern

Beredskapsplaner

Bibliotek

Biologisk mangfold

Bofellesskap

Bokbuss

Bolig til utleie

Bostøtte

Boligtilskudd til tilpasning/utbedring

Boligtilskudd til etablering

Brannfarlig stoffer, oppbevaring 

Brukerstyrt personlig assistent

Brøyting av veg

Byggsak

ByggSøk

D

Dagsenter for demente

Dagsenter eldre

Dagsenter psykisk helsearbeid

Driftsstøtte til kultur- og fritidsorganisasjoner

E

e-Faktura

Eldrerådet

Enheter og ansatte

Etablererprøven

F

Fastlege

Feieravdelingen


Flyktningetjenesten

Forliksråd

Formannskap

Forskuddsskatt
 
Frivilligsentralen

FYSAK

Fysio- og ergoterapitjenesten

G

Gjeldsrådgivning

Gjenvinning

Gravferdstønad

H

Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

Hjelpemiddellageret

Hjemmetjenesten

Hovedutvalg Forvaltning

Hovedutvalg Oppvekst og omsorg

Hovedutvalg Teknikk

Hytterenovasjon

I

Innsyn postliste

Innvandrer

K

Kart og oppmåling

Kartsøk

Kino

Kommunale boliger, utleie
Kriterier

Kommunalt råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyre

Konfliktråd

Kontantstøtte

Koordinerende enhet

Krise og beredskap

Kulturminner

Kulturscenen

Kulturskolen

Kulturutvalget

Kunnskapsprøve alkoholloven

L

Lag og foreninger, oversikt

Landbrukstjenesten - Orkla landbruk

Ledige stillinger

Ledsagerbevis

Lege

M

Middagslevering til eldre

MOT i Orkdal

N

Natur og miljø

O

Omsorgsbolig

Omsorgslønn

Orkdal frivilligsentral

Orkdal helsetun

Orkdalshistoria

Orkdalstorget

P

Parkeringsbevis for forflytningshemmede

Personvern

PP - tjenesten

Psykisk helsearbeid

R

Rehabiliteringsenheten

Renovasjon

Restskatt

S

Sampro

SFO - Skolefritidsordningen

Skatter og avgifter

Skjenkebevilling

Skolehelsetjenesten

Skole 
Evjen skole
Gjølme skole
Grøtte skole
Orkanger barneskole
Orkanger ungdomsskole
Årlivoll skole

SLT-koordinator

Språkpraksis

Startlån

Stedsnavn

Støttekontakt

Svangerskapskontoll

Svømmehall, prisliste

Svømmehall, åpningstider

Sykehjem, Orkdal helsetun

T

Tuberkuloseundersøkelse

Transporttjeneste for funksjonshemmede

Turistinformasjon

Trygghetsalarm

Trygt hjem for en 50-lapp


U

Ung i Orkdal 

Utekontakten

V

Vann og avløp

Varig tilrettelagt arbeid

Veg

Viltforvaltning

Vintervedlikehold kommunale veger

Voksenopplæring

Ø

Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Å

Åpent treffsted for rusmiddelavhengige

Åpent trimrom

Åpningstider, Orkdal rådhus

Årsmelding og regnskap

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon:
72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558