Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Tekniske tjenester
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
TEKNISKE TJENESTER  

Tekniske tjenester har ansvar for:

  • Kommunale veier – 170.000 meter
  • 2001 gatelys
  • Vannforsyning – 2,2 mill. kubikkmeter i året
  • Avløpshåndtering – 6 renseanlegg og 37 pumpestasjoner
  • Brannvern med utrykninger ved bl.a. bygningsbranner, trafikkulykker, branntilsyn – tilsyn med alle særskilte brannobjekter
  • Feiing – kontroll av 4718 piper i kommunen og tilsyn med 875 fyringsanlegg
  • Drift, renhold og vedlikehold av kommunale bygg
  • Forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale bygg. Ca 80.000 m2
  • Drifter bad/svømmeanlegg på Grøtte og Orkanger
  • Administrerer nye kommunale byggeprosjekter.

Bruk undermenyen i venstre kolonne for å finne informasjon om de ulike tjenestene.

  Illustrasjonsfoto tekniske tjenester; vann  Illustrasjonsfoto tekniske tjenester; gatelys  Illustrasjonsfoto tekniske tjenester; oppmåling


Sist oppdatert: 29.01.2015
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558