Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:   www.orkdal.kommune.no
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
WWW.ORKDAL.KOMMUNE.NO  
23.01.2015 15:14:
Varsel om stenging av barnehagene i Orkdal onsdag 28. januar fra kl. 14.00 grunnet politisk streik.
Alle barnehagene i Orkdal holder stengt fra og med kl. 14.00 den 28. januar – noe som betyr at barna må hentes før den tid den dagen. Barnehagene åpnes ikke igjen kl. 16.00 den dagen.

Kåre Conradi i glitrende psykologisk maktspill. Med seg eller mot seg i dette komplottet har han Ulrikke Døvigen og Tov Sletta.
22.01.2015 13:23:
Komplottet: Kåre Conradi i glitrende psykologisk maktspill
Riksteateret framfører forestillingen Komplottet ved Kulturscenen på Orkdal rådhus Onsdag 28. januar kl. 19.00.

Spennende vannaktivitet
22.01.2015 12:27:
Tilskudd til tiltak for integrering av flyktninger i lag og foreninger i Orkdal kommune
Lag og foreninger kan søke om økonomiske midler for iverksetting av ulike integreringstiltak for flyktningene som er bosatt i kommunen. Jmf. Orkdal kommunes «Program for integrering av flyktninger i lag og foreningsliv»

Bilde av forsiden på Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2018, jpg
20.01.2015 09:08:
Trafikksikkerhetsplan 2014-2018 Orkdal kommune
Trafikksikkerhetsplan 2014-2018. Vedtatt i kommunestyret i sak 53/14 24.09.2014

Planavgrensning Rosenvik
19.01.2015 13:00:
Oppstart reguleringsarbeider på eiendommene gnr. 5 bnr. 355, 354 m.fl.,
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsarbeider på ovennevnte eiendommer.

16.01.2015 12:52:
Inviterer til nytt frokostmøte - om trebruk
Orkdal kommune satser på tre, og inviterer til nytt frokostmøte torsdag 22. januar. Fokus denne gang er trebruk, og representanter for de viktigste kompetansemiljøene skal bidra med nyttig kunnskap.

15.01.2015 11:38:
Kulturutvalget 14.1.2015
Protokoll

Rianmyra
15.01.2015 09:53:
Slutt for Åpen barnehage
Med bakgrunn i lav etterspørsel besluttet Kommunestyret i behandlingen av Handlingsplan 2015 - 2018 å legge ned tilbudet om Åpen barnehage.

15.01.2015 08:40:
Hovedutvalg Oppvekst og Omsorgs 14.1.15
Protokoll

15.01.2015 07:14:
Møte i Hovedutvalg Teknikk 14.01.2015
Protokoll

Følg oss på:

facebook enkel Youtube-logotwitter-logo Lenke til Orkdal kommune på facebook Lenke til Orkdal kommune på twitter Lenke til Orkdal kommune på Youtube

Lenke til Orkdal kommune på facebook Lenke til Orkdal kommune på twitter

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Alfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 4212 02 16222

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Barnevernvakt:
02800
(utenom kontortid)
Hjemmetjenesten: 928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Enheter og ansatte

Logo_oransje Lenke til Friluftslivets år

Uken som kommer

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558