Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:   www.orkdal.kommune.no
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
WWW.ORKDAL.KOMMUNE.NO  
21.07.2016 07:47:
Ledig omsorgsbolig i Elvepromenaden borettslag
Elvepromenaden Borettslag, Bårdshaugveien 10, 7300 Orkanger, andel nr. 18

18.07.2016 12:16:
Tiltak mot CWD blant hjortedyr
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge. Ett av tiltakene er forbud mot å legge ut saltstein.

Gjølme bru som går over Orkla
15.07.2016 10:25:
Fotokonkurranse med tema Mitt Orkla.
Orkdal kommune inviterer i samarbeid med avisa Sør-Trøndelag til en fotokonkurranse. Temaet er elva Orkla.
Bakgrunnen for konkurransen er utviklinga av området langs Orkla som tur- og rekreasjonsområde. Vi ønsker primært bilder langs elva som ligger innenfor kommunegrensa. Med andre ord: Bilder fra Orkdal kommune.

Bildene sendes på e-post til: nyhets.redaksjonen@avisa-st.no, og merkes «Fotokonkurranse».


«Sondre Kjøren født 16. juni 1994 fra Orkdal døde sammen med 76 andre under terroren på Utøya og i Oslo 22. juli 2011», står det på bautaen ved Gammelosen på Orkanger.
14.07.2016 09:39:
Minnemarkering etter 22.juli 2011
«Sondre Kjøren født 16. juni 1994 fra Orkdal døde sammen med 76 andre under terroren på Utøya og i Oslo 22. juli 2011», står det på bautaen ved Gammelosen på Orkanger.

Fredag 22.juli kl. 18 samles vi for å minnes.


Bilde av vinnerne av Hamos`konkurranse
05.07.2016 14:01:
Vinnere av strandryddeaksjon
Strandryddeaksjonen Hold Midt-Norge rent pågår fortsatt, men Hamos har trukket vinnere (tilfeldig trekking) blant de 240 lag som hadde meldt seg på.

04.07.2016 13:19:
Fannremsnaturen kartlegges
Fram til oktober skal ulike naturtyper kartlegges i Sør-Trøndelag. Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015 og skal hjelpe kommuner og andre til å forvalte naturen på en bærekraftig måte.

30.06.2016 08:53:
Vedtatt reguleringsplan Idrettsparken
Kommunestyret vedtok 22.06.2016 i sak 48/16 reguleringsplan for Idrettsparken, Orkanger.

Vinner av årets strandryddeaksjon i Orkdal kommune.
28.06.2016 13:42:
Vinner av Orkdal kommunes strandryddepris ble Rianmyra barnehage
"Årets strandrydder i Orkdal" ble Rianmyra barnehage. De får en pengepremie på kr. 2000,- fra Orkdal kommune for innsatsen ved årets strandryddeaksjon.
Denne konkurransen kommer i tillegg til utlyst konkurranse for "Årets Strandrydder i Midt-Norge".

28.06.2016 12:27:
Stenging av Kvålsjårvegen
Orkdal kommune skal skifte ut kulvert ved Sika, og stenger derfor Kvålsjårvegen (KV 2740 HP1 m 3190)for gjennomkjøring i perioden 30. juni kl.08:00 til 8. juli kl. 15:00.

logo til nettstedet nullmobbing.no
21.06.2016 09:02:
Nullmobbing.no - når gode råd trengs!
Utdanningsdirektoratet har laget et nytt nettsted hvor barn, unge, foreldre, ansatte i barnehager og skoler, ledere kan finne råd og informasjon i spørsmål om mobbing.

Følg oss på:

facebook enkel Youtube-logotwitter-logo Lenke til Orkdal kommune på facebook Lenke til Orkdal kommune på twitter Lenke til Orkdal kommune på Youtube

Lenke til Orkdal kommune på facebook Lenke til Orkdal kommune på twitter

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 4212 02 16222

Åpningstider og sentralbord

Enheter og ansatte

Vakttelefoner

Barnevernvakt: 02800
(utenom kontortid)
Hjemmetjeneste (utenom kontortid):
928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Lavterskeltelefon psykisk helse
907 94 440 (kl. 12 - 15)
Teknisk vakt: 951 10 100
Viltpåkjørsler: 02800
Veterinærvakt

Uken som kommer

Det er for tiden ingen aktuelt.

Milj?fyrt?rn

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558