Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:   www.orkdal.kommune.no
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
WWW.ORKDAL.KOMMUNE.NO  
invitasjon - heading
27.05.2015 12:12:
Invitasjon til lag og foreninger til å delta på byfest - lørdag 20. juni 2015
Orkanger Aktivum gjennomfører også i år Orkangerdager, Orkanger 2015.
Arrangementet er i perioden 12. - 21. juni. I fjor fikk Orkdal Kommune bystatus, og Orkanger ble by. Det ble i den anledning arrangert byfest. Fra flere hold er det uttrykt ønske om en årlig byfest, og at denne legges til Orkangerdagene.
I samarbeid mellom Orkanger Aktivum, Orkanger Sentrumsforening og Orkdal Kommune blir det byfest lørdag 20. juni kl. 11.00 - 16.00 på Orkanger torg.

26.05.2015 10:49:
Er det gjort endringer i ledelsen i ditt lag eller forening?
Da vil vi gjerne få høre om det. Orkdal kommune har en oversikt over frivillige lag og foreninger. Denne oversikten benytter vi når vi vil komme i kontakt med lagene og foreningene, men da trenger vi oppdatert informasjon. Her er oversikten og elektronisk skjema for å melde endringer.

22.05.2015 13:42:
Oppstart reguleringsarbeid på eiendommene gnr 18 bnr 143, 21 med fler
Bedriften Orkel AS har planer om å utvide virksomheten og reguleringsplanen skal dermed tilrettelegge for dette. Planområdet er på ca 63 dekar og planlegges i hovedsak regulert til næringsformål. Det er ønske om å få godkjent ny av- og påkjøring fra E 39. Ca avgrensning av planområdet er vist på kartutsnittet under.

Offisiell valglogo
19.05.2015 15:59:
Informasjon om årets kommunestyre- og fylkestingvalg
Som kjent er det valg i år. I den forbindelse har vi laget en egen side for valginformasjon. Snarvei ser du på hjemmesidens første side i høyre kolonne.
Her finner du allerede informasjon om at det er en-dags valg i Orkdal og valginformasjon i flere språk med mere.

sommerstengt
18.05.2015 11:09:
Ungdomskafeen er nå sommerstengt
Vi kommer til å ha SommerUngdomsKafe på enkeltdager i skoleferien, og dette vil bli annonsert.

15.05.2015 08:07:
Hovedutvalg Oppvekst og Omsorg 13.05.2015
Protokoll fra møtet i Hovedutvalg Oppvekst og Omsorg

Gunn Mari Simonsen Bach ble i Hovedutvalg Teknikk takket for sitt engasjement med Trafikksikkerhetsdagene i mange år. Leder i hovedutvalget Jørgen Indergård overrekker blomster.
13.05.2015 17:46:
Påskjønnelse for sitt engasjement med trafikksikkerhetsdagene
Gunn Mari Simonsen Bach ble i dagens møte
i hovedutvalg Teknikk tildelt en påskjønnelse
for sitt engasjement med Trafikksikkerhetsdagene
i mange år.

13.05.2015 13:55:
Møte i Hovedutvalg Teknikk 13.05.2015
Protokoll

11.05.2015 15:03:
Orkanger legekontor innfører sommertid
Orkanger legekontor har sommertid i perioden 1. juni til 31. august. Åpningstid vil da være kl. 7.30 - 15.00.

08.05.2015 12:16:
17. mai i Orkdal - program
Program for 17. mai-feiring i skolekretser og grender i Orkdal (alfabetisk rekkefølge).

Følg oss på:

facebook enkel Youtube-logotwitter-logo Lenke til Orkdal kommune på facebook Lenke til Orkdal kommune på twitter Lenke til Orkdal kommune på Youtube

Lenke til Orkdal kommune på facebook Lenke til Orkdal kommune på twitter

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Alfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 4212 02 16222

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Barnevernvakt:
02800
(utenom kontortid)
Hjemmetjenesten: 928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Enheter og ansatte

Valglogo svart
Logo_oransje Lenke til Friluftslivets år

Uken som kommer

Det er for tiden ingen aktuelt.
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558