Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:   www.orkdal.kommune.no
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
WWW.ORKDAL.KOMMUNE.NO  

Dagens Grunnlov

 Norsk flagg Grunnloven fyller 200 år 17. mai, og Orkdal kommune markerer jubileet blant annet med å presentere Grunnlovens 112 paragrafer, èn ny på hver ukedag.

§ 39.

Dør Kongen og Tronfølgeren endnu er umyndig, skal Statsraadet strax udstede Indkaldelse af Storthinget. 

                                    Lenke til: Grunnlovsjubileet i Orkdal

23.04.2014 12:40:
Kjell Magne Bondevik til Frigjøringsfest
Hvert år siden 1945, på frigjøringsdagen 8. mai, arrangerer Orkdal Kristelig folkeparti frigjøringsfest på Svorkmo. Til årets tilstelning kommer også tidligere statsminister, nå i Oslo Fredssenter, Kjell Magne Bondevik. Han foredrar over temaet "En verden i forandring".

program
22.04.2014 13:36:
17. mai program for kretser og grender
Vi trenger å få tilsendt 17. mai programmene for kretsene og grendene.
Også i år vil Orkdal kommune ha en felles annonse over alle kretsene og grendene sine 17. mai program. For at vi skal få til det må vi få programmene tilsendt.

15.04.2014 08:54:
Sommerjobb til flyktninger - ny søknadsfrist
Om du har flyktningebakgrunn og tilhører kategorien «kvinner» eller «ungdom mellom 16 og 19 år» kan du søke sommerjobb i Orkdal kommune. Vær obs på ny søknadsfrist, som er satt til 11. mai!

15.04.2014 08:53:
Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan for Bårdshaug gang- og sykkelvegbru
Kommunestyret vedtok i møte den 09.04.2014 reguleringsplan for Bårdshaug gang- og sykkelvegbru.

75
08.04.2014 17:02:
Invitasjon til å delta i «Folketoget» 17. mai 2014
Orkdal kommune inviterer lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner til å delta i folketog 17. mai. Vi håper at folketoget skal gjenspeile det mangfold som finnes av frivillige lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner i Orkdal kommune.
En egen jury vil plukke ut det mest kreative innslaget, som premieres med 5000,- kr.

07.04.2014 10:21:
Trenger flere støttekontakter!
Ønsker du å bli støttekontakt? Vi har behov for flere! Du trenger ingen utdanning for å bli støttekontakt. I stedet legger vi vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse for å jobbe med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning.

02.04.2014 13:07:
Feiing av gater og plasser
Tekniske tjenester vil fra og med 2.april og fram til 17.mai foreta feiing av gater, fortau og plasser.

31.03.2014 11:25:
Kommuneplanens arealdel er klar for politisk behandling
Alle dokumentene finnes på hjemmessida

28.03.2014 16:08:
Formannskapets sakliste til møte 2.4.2014
Vi har problemer med programvaren som "leverer" saklisten til innsynsmodulen der innkallinger til vanlig ligger.
Vi legger derfor ut innkalling med sakliste, sakframlegg og vedlegg her.
Samtidig med at vi beklager og ønsker dere alle ei god helg.

Bilde av blomstereng ved naturreservatet Svorkmyra (Foto: Christian Bonvik)
27.03.2014 11:07:
Tilskudd til sikring av slåttemark
Slåttemark er en utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven. Nasjonal handlingsplan bevilger tilskudd for å ta vare på de lokalitetene som fortsatt finnes.

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Alfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 6401 0697008

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Hjemmetjenesten:
928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Enheter og ansatte

Uken som kommer

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558